Heb ik nog voldoende oog voor mijn medewerkers?

Heb ik nog voldoende oog voor mijn medewerkers?

Overkomt het u weleens dat vaste waarden binnen uw onderneming plotseling binnen komen met de mededeling dat zij een nieuwe uitdaging hebben gevonden? Of dat de medewerker komt met de mededeling dat na 3 verzoeken om korter te kunnen werken, en geen antwoord kreeg, ontslag neemt omdat er ergens anders wel een mogelijkheid werd geboden? Weleens overdacht dat het functie/salaris gebouw nog eens moet worden herzien, maar het komt er maar niet van, terwijl je kunt constateren dat er onrechtvaardigheden in zitten.

Verloop in personeel kan gezond zijn voor de onderneming laten wij dat voorop stellen. Maar natuurlijk moet het deel zijn van een totaal HR beleid. Daar is niets hoogdravends aan. Een goed personeelsbeleid is essentieel in een onderneming. Zeker voor dienstverleners. Voor de starters tot management zal er een plan moeten zijn om het beste uit de medewerkers en staf te halen. De eisen van de jongere instromers zijn compleet verschillend van de medewerkers die 15-20 jaar geleden binnen de onderneming kwamen. Willen wij deze nieuwe generatie aan ons binden en zijn wij daar met onze voorwaarden klaar voor?

Er zijn ondernemingen waar met geen mogelijkheid enige binding zal ontstaan tussen de werkgever en werknemer. Geen aandacht voor de wensen van de mens, te weinig waardering en daardoor een verziekte sfeer. Ja natuurlijk salaris is ook een factor. Een salaris moet voldoen aan normale criteria die je vanuit de baan mag verwachten. Maar essentieel is het punt dat mensen creatief mogen zijn, zelf verantwoordelijkheid mogen nemen, interactief zijn tussen opdrachtgever en de rest van de onderneming. Dingen voor elkaar krijgen en het gevoel hebben dat binnen de onderneming een iedereen zijn stinkende best doet om de klant centraal te stellen.

Dat vergt de opbouw van een cultuur. Een cultuur die niet van zelf komt. En als er een foute cultuur is, ook niet vanzelf weg gaat! Daar moet stevig aan worden gebouwd. Niet door de directeur, niet door het MT, niet door de afdeling chefs. Nee, iedereen binnen de onderneming zal een bijdrage moeten leveren en elkaar daarop durven aanspreken op een constructieve manier. Dat vergt energie maar dat betaalt zich altijd uit. Een klant die wegloopt omdat hij niet adequaat en onverschillig wordt behandeld kost altijd veel geld. De voorbeelden kent u zelf. In het gunstigste geval wil hij wel bij je terugkomen, maar niet tegen de beste voorwaarden.

DE KERN

  • Kijk eens goed naar het personeelshandboek, hoe lang geleden is dat geschreven?
  • Is deeltijd, korter werken, thuis werken, pensioen wel afgestemd op de nieuwe generaties?
  • Zit mijn personeelsopbouw qua leeftijd goed in elkaar?
  • Voldoet de doorstroming aan mijn wensen?
  • Zijn er voldoende kansen voor de talentvolle medewerkers?
  • Blijven ontevredenheid signalen niet te veel steken tussen de werkvloer en het MT of is het MT juist de absorberende factor waar naar gekeken moet worden?
  • Krijgen de medewerkers voldoende vrijheid voor creativiteit en mogen zij verantwoordelijkheid nemen?
  • Zijn wij er van overtuigd, dat wij bereid zijn tot het bouwen aan stevige nieuwe cultuur die ons de toekomst in kan voeren?

Tijd om te reflecteren?

Deel dit artikel op:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn